Passantenhavenlangweer.nl

Voor Passantenhaven Langweer hebben we de eerder door ons gemaakte website omgezet naar WordPress. In de toekomst zullen zij hun eigen website kunnen onderhouden. Daarnaast hebben we ook het logo een update gegeven.

Bekijk de website op www.passantenhavenlangweer.nl